Szolgáltatásaink

Generál kivitelezés

Cégünk vállalja generál kivitelezéssel történő építőipari megrendelések, kivitelezések kulcsrakész megvalósítás. Generál kivitelezés esetén a generál kivitelező koordinálja az építés, vagy felújítás munkafolyamatait, levéve ezzel az építtetőről számtalan szervezési terhet.

Az építtetőnek csupán egy személlyel, a generál kivitelező képviselőjével kell kapcsolatot tartania, és nem kell ismernie a különböző munkafolyamatok sorrendiségét, sőt még különféle szakemberek munkájának összehangolása is a generálkivitelező feladata. A generálkivitelező minden munkafolyamatot saját minőségi elvárásainak illetve a vonatkozó szabványkövetelmények megfelelő szakgárdával, vagy partnerkapcsolatai révén alvállalkozókkal, beszállítókkal végeztet el.

Az építtetés e formája esetén az építtető számára az átadást követően esetlegesen fellépő minőségi vagy garanciális reklamációk kezelése is egy céggel, a generál kivitelezővel történik. 

 

Felelős műszaki vezetés

A felelős műszaki vezető tevékenysége a kivitelezés irányítására terjed ki.

Feladata:

 • az építési munkára vonatokzó jogszabályok, hatósági előírások, engedélyek betartása.
 • az építési napló vezetése
 • a munkafolyamatok szakszerű megszervezése
 • a minőségi követelmények biztosítása
 • az építési feladatok meghatározása és irányítása
 • az átadás-átvételi eljárásban való közremükődés
 • az alválalkozói teljesítés igazolása

 

Műszaki ellenőrzés

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában az építettő helyszíni képviselőjeként ellenőrzi a hatósági előírások, szabályok, szerződések és a kivitelezési dokumentációk betartását.

Feladata:

 • az építési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési engedély és a kivitelezési dokumentáció alapján
 • az építési napló ellenőrzése, bejegyzések és jegyzőkönyvek ellenjegyzése
 • építési hibák, hiányosságok feltüntetése az építési naplóban
 • a munkák eltakarása elötti mennyiségi és minőségi ellenőrzése
 • a beépített anagyok és berendezések megfelelőségének ellenőrzése
 • pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése
 • teljesítésigazolások kiállítása

 

Beruházás lebonyolítás (projektmenedzselés)

A beruházáséebonyolító az építettő általános megbízottjaként gondoskodik a beruházás logikai tervezéséről, időtervezéséről, és a költségvetéstervezésről (MS Project 2007)

Feladata:

 • a szerződések előkészítése (megkötése az építettő nevében)
 • beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatározása, döntések előkészítése
 • előtanulmányok készítettése, hatósági engedélyek beszerzése
 • a beruházás gazdasági számításainak előkészítése
 • költségbecslés készítése, elő és utókalkuláció készítése
 • ajánlati felhívás elkészítése, versenyeztetése
 • tervező, kivitelező, műszaki ellenőr tevékyenségek koordinálása

 

Energetikai minőségtanusítvány

Az energetikai minőségtanusítvány elkészítéséhez szükséges szakértői jogosultsággal (SZÉSZ 8/K-02-0687) rendelkezünk. Az energetikai tanusítvány egy igazoló okirat, amely az épületnek (lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza (176/2008. (VI.30) Kormányrendelet)

Milyen esetben kell tanusítványt végeztetni?

 • új épület használatbavételi engedélyezésénél
 • meglévő épület egy évet meghaladó bérbeadása esetén
 • meglévő épület ellenérték fejében történő átruházása esetén
 • 1000m-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén

 

Költségvetés készítés

 • költségbecslés, tételes költségvetés
 • pályázati dokumetáció (MVH kódok szerint)